By & Miljø

Sønderborg kommune"By og Miljø" arbejder for:


"At bevare de bygningskulturelle, kulturhistoriske og naturmæssige værdier i kommunen samt at virke for disse værdier på landsplan."


"At tilføre kommunen nye æstetiske værdier i harmoni med de bestående."

 

"By og Miljø"s formål søges opnået gennem oplysning og ved kontakt med husejere, byplanmyndigheder, politikere og andre med indflydelse på bybilledets udformning.

 

Velkommen til vores hjemmeside

By & Miljø, Sønderborg kommune